kurtyny paskowe jako przegordy w bramach segmentowych

kurtyny paskowe można stosować jako przegrody izolujące w otworach bramowych przemysłowych